Преместване в почивни дни

Привет от Хамали.НЕТ Нашият екип много добре разбира, че преместването както на офиси, така и на частни домове в болшинството случаи е най - добре да става в почивни дни или след работно време (ако е по - малко). Така фирмите няма да търпят загуби от спиране на дейсността си; а от друга страна при частните [...]